Privélessen Boventoonzang

Duur : 2 uur
Kosten : € 50,-
Boventoonzingen is een vorm van zingen die bijna iedereen kan leren. Je hoeft geen
voorkennis of zangervaring te hebben, maar zangervaring maakt het meestal wel iets
makkelijker.
De lessen worden gegeven in een ontspannen sfeer, uitgaande van jouw mogelijkheden.
Iedere stem is uniek en daar vanuit starten we dan ook de les.

Hoe ziet zo’n les er uit?
 We beginnen met wat eenvoudige lichaamsoefeningen. Hierdoor ontstaat.
ontspanning. Die is nodig om tot een rustige ademhaling te komen.
Hoe meer ontspanning, hoe mooier de klanken.
 We bereiden het lichaam en de stem voor op het zingen.
 Vervolgens komen we bij de klank van jouw stem.
 Dan krijg je tips om zelf boventonen te maken en te kunnen horen.
 Je krijgt inzicht in hoe het werkt voor jou om boventonen te zingen.
Hoe beter je ze kunt horen, hoe makkelijker je ze kunt maken en omgekeerd.
 Je krijgt verschillende technieken aangereikt met betrekking tot je stemgebruik en de
boventonen die je maakt.
 Je gaat steeds beter de diversiteit van de afzonderlijke boventonen horen.
 We gebruiken ook boventoonstukken die op cd beschikbaar zijn en waarmee je kunt
meezingen/oefenen.

De les eindigt met een kort nagesprek en eventuele afspraken voor een volgende keer.